Collectie Booth: fam Knijff

Kopieën van de originele aantekeningen.

Collectie Booth: fam Knijff

Teksten overgenomen van de originele aantekeningen.

Collectie Booth: fam Knijff

Transcripties van de originele aantekeningen.

Familie Knijff Utrecht

De geschiedenis van de familie Knijff in de stad Utrecht gaat terug tot in het jaar 1108. Ausfridus Knijff is dan in Utrecht getuige van het tekenen van een overeenkomst tussen de Utrechtse Bisschop Brouchard (Burchardi van Lechsgemünd. ca1055-16 mei 1112) en het kapitel van Saint-Martin. Ausfridus was een Koninklijke dienaar die land bezat. Ook de namen van Arnoldus Knijff 1121 en Theodorus Knijff 1169 komen we in die eeuw tegen. Daarna vinden we op schrift pas weer de naam Knijff in de 12e eeuw. In 1314 stond Johan Knijff borg voor Jan van den Hogerlande. Dan volgen er veel losse namen waaronder vele malen de naam Jan Knijff. Tot aan halverwege de 13e eeuw is er geen verband te vinden tussen al deze personen. Een redelijk structuur is te maken vanaf Jan Knijff die in 1426 een huis te leen kreeg van de Graaf van Holland. Het huis stond aan de westzijde van de Lijnmarkt in Utrecht. Inmiddels moet de familie natuurlijk al aardig uitgedijd zijn waardoor een te klein deel in beeld komt om een volwaardige stamboom te maken. Een poging om toch alles op een rij te krijgen is te zien op de pagina genealogie.Voornaamste bron van informatie voor het maken van een stamboom Knijff Utrecht is de Collectie Booth. Deze collectie bevind zich in Het Utrechts Archief.


Een zeer vroege connectie van de Utrechtse familie Knijff met de Knijff tak Antwerpen of zelfs het ontstaan van deze Antwerpse tak en/of andersom is niet uit te sluiten. In Antwerpen trouwt rond 1575 een Jan Knijff met Barbara Corluy. Zij krijgen een aantal kinderen met wel heel Utrechtse voornamen waaronder: Cornelis en Elisabeth. Jan Knijff is Schepen, pachter en kerkmeester!


De familie is in de loop der eeuwen uiteraard over heel Nederland verspreidt geraakt. Een tak is ontstaan in Friesland die later in van Knijf veranderd. Ook de grote tak Knijff Harmelen is hoogstwaartschijnlijk afkomstig uit Utrecht. De Woerdense tak moet ook haast wel roots hebben in Utrecht, maar een hard bewijs daarvoor is nog niet gevonden. Aert Knijff, in 1531 bij de verdeling van vaders erfenis de onmondige zoon van Willem Knijff en Lijsbet ( zie pag 252 bovenaan en 1385 onderaan), is de mogelijke vader van Arien Aertszoon Knijff de stamvader van de Woerdense tak Knijff die in 1565 geboren is.

De genealogie van de familie Knijff te Utrecht